Yang Dikatakan Pemimpin Adil dan Pemimpin Zalim

Buat renungan sahabat semua.......

YANG DIKATAKAN PEMIMPIN ADIL

1.      Bertaqwa kepada Allah S.W.T
2.      Melaksanakan hukum dan ketentuan Allah S.W.T dan Rasulnya seperti yang diperintahkan melalui Al-Quran dan hadis
         RasullullahS.A.W.
3.      Amanah dan Ikhlas
4       Bertanggungjawab kepada Allah dan RasulNya.
5.      Memelihara nyawa manusia, hartanya, maruahnya dan keturunannya.
6.      Menyerahkan tugas kepada orang yang layak menerima sesuatu tugas itu.
7.      Tidak menyeleweng dan tidak pilih kasih.
8.      Tidak mengambil kesempatan dari kelemahan dan kebodohan rakyatnya.
9.      Tidak buruk sangka kepada sesiapa.
10.     Tidak mendedahkan aib seseorang.
11.     Mencegah rakyatnya berbuat mungkar.
12.     Menyediakan suasana harmoni dan berbaik sangka serta toleransi.
13.     Tidak berkelakuan buruk.
14.     Sentiasa menyerah diri kepada Allah S.W.T.

YANG DIKATAKAN PEMIMPIN ZALIM

1.      Tidak bertaqwa.
2.      Tidak melaksanakan hukum Allah (hudud,takzir,qias etc.).
3.      Menyerahkan tugas kepada seseorang yang tidak layak.
4.      Tidak amanah dan tidak ikhlas.
5.      Tidak merasa tanggungjawab kepada Allah S.W.T dan RasulNya.
6.      Tidak memelihara nyawa, harta, maruah dan keturunan rakyatnya.
7.      Menyeleweng dan pilih kasih.
8.      Mengambil kesempatan dari kelemahan dan kebodohan orang lain.
9.      Mendedahkan aib seseorang.
10.     Menyediakan suasana dan menggalakkan rakyatnya berbuatmungkar.
11.     Buruk sangka terhadap seseorang.
12.     Menyeleweng dan mengumpul harta untuk kepentingan peribadi dan keluarga.
13.     Berkelakuan buruk.

Petikan diatas telah di petik dari majalah Suara Persatuan Ulama Malaysia keluaran Rabiulawal-Rabiulakhir 1420 buat renungan sahabat semua.Moga-moga ianya dapat membantu didalam perjuangan menegakkan Islam serta hukum
Allah di Malaysia.

Pencinta Kedamaian - ADIL4ALL