JIHAD DEMI KEADILAN SEMUA UMAT MANUSIA

Jihad adalah  sebuah kata yang mengandungi erti khusus dan luas  di dalam aspek Islam dan perlaksanaannya  merupakan perintah dari Allah yang banyak dijumpai  di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jihad bermaksud cara  atau jalan untuk  mengekalkan , meneruskan ,menegakkan dan meninggikan  martabat islam di mata dunia.

Jihad merupakan  fardhu yang sentiasa  berterusan. Ini adalah kerana maksiat adalah sentiasa berlaku dan jika  dikaji ayat-ayat jihad  di dalam  Al-Quran iaitu ayat-ayat 'Ar-riddah' di dalam Surah  al-Maidah dan hadis-hadis jihad  jelas menunjukkan yang  jihad itu amat penting kepada setiap umat islam.Jihad  juga diperlukan untuk menentang  fasad (kerosakkan) ,tughyan (kezaliman) Hawa (nafsu)  dan kufur.(1)

Di dalam Al-Quran , Allah telah menyatakan  bahawa terdapat 4 jenis musuh Islam yang boleh  di perangi iaitu  Kafir Mulhid, Kafir Musyrik , Orang Yahudi dan Orang Nasrani kerana  mereka ini telah  menyekutukan  Allah dengan menyatakan  Allah
mempunyai anak dan mereka juga  menyeleweng isi kandungan kitab-kitab yang telah  di turunkan  oleh  Allah  kepada  para Nabi.

Jihad dalam Islam juga  mempunyai  semangat , jiwa  dan kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan atom atau nuklear  atau kekuatan  -kekuatan  yang ada dan  dikenali oleh semua umat manusia.

Sumbernya  adalah Da'wah Li A'laai Kalimatullah ,menegakkan kalimah Allah , agar manusia  dan tunduk  di bawah kekuasaan  dan hukum  Allah. Kata jihad  dari segi bahasa yang berasal daripada perkataan arab ,"Jahada"  yang ertinya:-

" Menuntut (berusaha ) hingga sampai pada tujuan atau bersungguh-sungguh dalam setiap usaha dan pekerjaan untuk mencapai satu tujuan dengan hasil yang baik bahkan melawan hawa nafsu dari perbuatan yang jahat juga termasuk jihad".

(1) Surah At-Taubah  ayat 29-31

SASARAN JIHAD DAN TUJUANNYA (KEPENTINGAN)

Sememangnya  jihad mempunyai sasaran dan tujuan yang tersendiri (kepentingan) . Ajaran Islam akan menumpaskan sistem - sistem yang batil dan zalim di dunia ini .

Tujuan penumpasan sistem itu adalah untuk menggantikannya dengan sistem lain yang baik dan seimbang demi kebaikan kemanusiaan . Di dalam agama Islam diajarkan keselamatan bagi umat manusia dari penyakit yang mungkar, juga diajarkan kebahagiaan dan kemenangan  di dunia dan akhirat.

 Seruan agama islam menuju jalan pembaikan dan pembaharuan, program penghancuran adalah untuk pembinaan kembali, untuk dinikmati oleh semua manusia, tidak dikhususkan kepada satu golongan dengan menyingkirkan golongan lain. Islam memanggil seluruh manusia kepada yang benar, bahkan anti terhadap kelompok-kelompok yang melampaui batas-batas yang
telah digariskan Allah di muka bumi ini, serta memonopoli kekayaan.

Sesungguhnya kebenaran itu tidak memusuhi seseorang, tidak menanamkan kebencian dan permusuhan. Akan tetapi kebenaran itu hanya memusuhi kezaliman, kerosakan dan kemungkaran seseorang terhadap batas-batas fitrahnya.

Setiap orang yang percaya dan menerima seruan itu dengan baik, maka ia menjadi anggota buat (jemaah Islam) yang tidak membezakan antara yang berkulit putih atau hitam, antara yang kaya atau miskin, tidak membezakan antara manusia,seluruhnya seperti perumpamaan "gerigi sisir" ,yang bermaksud tidak ada keutamaan bagi satu umat diatas umat yang lain atau bagi satu golongan atas golongan yang lain .

 Maka terbentuklah sebuah golongan internasional yang di namakan "Hizbullah" atau "barisan Allah" menurut wahyu-Nya.

Tugas pertama setelah terbentuknya "Hizbullah" atau "Barisan Allah" adalah melaksanakan jihad menuju tujuan yang harus dicapainya. Maka yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu, mereka harus menumpaskan sistem hukum yang tidak berdasarkan kaedah Islam, dan menggantikannya dengan sistem lain yang menjamin keadilan bagi masyarakat yang berdasarkan atas kaedah-kaedah atau sistem yang dinamakan di dalam Al-Quran sebagai "Kalimatullah".

Sesungguhnya tujuan barisan Allah ini dibentuk ini hanyalah untuk mencapai dan merealisasikan cita-cita, menegakkan sistem kebenaran dan keadilan. Program ini tidak akan tercapai berjihad di jalan Allah.Itulah tujuan utama  yang di ajarkan di dalam Al-Quran yang bermaksud:-

"Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan di tengah-tengah umat manusia  memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (1)

Di antara tujuan yang dibezakan adalah untuk menumpaskan sumber-sumber kejahatan dan permusuhan , untuk membanteras kezaliman, kerosakan dan perbuatan yang tidak bermoral dengan melakukan kebatilan dan menjadikan diri mereka sebagai tuhan selain Allah untuk menumpaskan ketuhanan, kemudian menjadikan sistem hukum baru yang berhimpun di dalamnya orang
yang dekat atau yang jauh, orang kaya dan miskin.

 Allah subhanallah berfirman

" Dan perangilah mereka , supaya tidak ada lagi fitnah dan supaya agama itu semata-semata kerana Allah."(2)

"Jika kamu (para muslimin) tidak melaksanakn apa yang diperintahkan oleh Allah, nescaya terjadi kekacauandan fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar ".(3)

Dengan demikian teranglah bahawa umat Islam mesti mempunyai pucuk pimpinan dan tidak ada alternatif lain baginya kecuali menguasai pemerintahan, sebab sistem hukum yang rosak berasal dari konsep negara yang berdasarkan permusuhan dan kebencian serta kerosakan akhlak di bumi Allah ini.Sistem pemerintahan yang baik tidak akan berjalan lancar , kecuali dengan mengambil alih pusat pemerintahan dari tangan orang yang zalim untuk diserahkan kepada orang-orang yang beriman kepada
Allah dan hari Akhirat , tidak bersikap zalim dimuka bumi Allah dan tidak pula melakukan kerosakan.

Demikian juga seorang muslim yang ingin hidup di bawah naungan sistem pemerintahan bukan Islam atau yang membelakangkan dasar-dasar Islam yang abadi sedangkan ia ingin teguh kepada dasar-dasar Islam dan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-sehari,maka tidak ada kebebasan dan tidak mungkin mencapai tujuannya.Sebab adanya sistem
perundangan yang dilihat terbatas, perpajakan yang dianggapnya sebagai perampasan terhadap kekayaan manusia, keputusan yang dilihatnya menyimpang dari kebenaran dan keadilan, sistem yang ada mendorong timbulnya kerosakan di bumi ini.

Sistem yang mengakibatkan keburukan dan kehancuran umat sudah menguasai lingkungan keluarga dan anak-anaknya.Semua sistem  itu akan menghancurkan umat islam dan tidak dapatr dihindarkan lagi.              

Rasulullah dengan tegas menyatakan di dalam sabdanya:

"Aku bersumpah , demi Allah yang menguasai kehidupanku , kamu wajib menegakkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran , menghukum orang yang ber buat jahat dan memerintahkan kepadanya agar tunduk kepada kebenaran .Atau(kalau tidak kamu tegakkan kebenaran dan  mencegah kejahatan)

Allah akan memberikan hukuman secara alamiah yang tidak dapat di hindarkan bakal tertimpa padamu , sampai niat (hati) jahat orang yang zalim akan mempengaruhi hatimu.Kemudian Allah melaknat kamu semua seperti hukuman laknat kepada  mereka".(4)

(1) Surah Ali-Imran :110
(2) Al-Anfal:39
(3) Al-Anfar:73
(4) Tafsir Ibn Katsir 2 , halaman 82

Awang Hisham
WGN 733